12 253 marek
4 987 700 instrukcji
Pobierz instrukcję – jest DARMOWA! Karolinstruckje pozwala Ci pobrać kilka rodzajów dokumentów, aby jak najlepiej wykorzystać Twój Wózki dziecięce QUINNY BUZZ 3: instrukcje, przewodniki i poradniki.
Linki sponsorowane


Instrukcja obsługi QUINNY BUZZ 3

Karolinstruckje pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla QUINNY BUZZ 3 Wózki dziecięce

Linki sponsorowane

QUINNY BUZZ 3: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4191 Ko)


Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:
QUINNY BUZZ 3
KOMENTARZE

 Bardzo dobry wózek, bardzo zwrotny wózek, polecam . Jest super, wózek z klasą.
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika QUINNY BUZZ 3

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

oSTRZEENIE: Siedzisko wózka nie nadaje si dla dzieci mlodszych ni 6-miesiczne. OSTRZEENIE: Naley zawsze uywa uprzy, gdy tylko dziecko zacznie siada samodzielnie. OSTRZEENIE: Naley zawsze korzysta z pasa pachwinowego wraz z pasem biodrowym i pasami ramieniowymi. OSTRZEENIE: Przed kad jazd naley sprawdzi, czy adaptery, glboka gondola lub elementy montau siedziska s prawidlowo zatrzanite. Jest to konieczne, aby zapewni bezpieczestwo dziecka. SEGREGACJA ODPADÓW Aby pomóc chroni rodowisko, prosimy o oddzielenie odpadów z opakowania od Quinny Buzz, a pod koniec okresu eksploatacji oddzielenie elementów i ich odpowiedni utylizacj. GWARANCJA Gwarantujemy, e niniejszy wyrób wyprodukowano zgodnie z biecymi wymogami prawa europejskiego dotyczcymi bezpieczestwa oraz standardami jakoci, stosowanymi odnonie do tego wyrobu. Gwarantujemy równie, e wyrób jest wolny od wad materialowych i wykonawstwa w momencie zakupu. w trakcie procesu produkcji wyrób poddano rónym testom jakoci. Jeli, mimo naszych wysilków, wyrób okae si wadliwy pod wzgldem wytworzenia/materialu w cigu 24-miesicznego okresu gwarancji (o ile bdzie uytkowany w sposób normalny, zgodnie z instrukcj uytkowania), wywiemy si z warunków gwarancji. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym dealerem. Szczególowe informacje na temat obowizywania warunków gwarancji s dostpne u dealera lub w witrynie internetowej: www. W przypadku uytkowania niezgodnie z instrukcjami lub uytkowania w innym celu ni ten, do którego wyrób zostal przeznaczony. Jeli naprawy byly przeprowadzone przez osoby trzecie lub nieautoryzowanego przez nas dealera. Jeli wada jest wynikiem nieprawidlowego lub niedbalego uytkowania bd konserwacji, zaniedbania lub uszkodzenia udarowego tapicerki oraz/lub ramy. Gwarancja dotyczy wylcznie pierwszego wlaciciela i jest nieprzenoszalna...
  Know our Partners   Najczęściej zadawane pytania   Skontaktuj się z Karolinstruckje   Ostatnie wyszukania
Ostatnie uzupełnienia
  Mapa strony
Marki rozpoczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Karolinstruckje - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.