12 253 marek
4 987 700 instrukcji
Pobierz instrukcję – jest DARMOWA! Karolinstruckje pozwala Ci pobrać kilka rodzajów dokumentów, aby jak najlepiej wykorzystać Twój Samochody FIAT DUCATO: instrukcje, przewodniki i poradniki.
Linki sponsorowane


Instrukcja obsługi FIAT DUCATO

Karolinstruckje pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla FIAT DUCATO Samochody

Linki sponsorowane

FIAT DUCATO: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4415 Ko)

KOMENTARZE

 Zaczynam serisowanie , generalnie w porzadku auto. Na podstawie przejechanych 5000 km fiatem dukato 2,8 z roku 2000 ktory w calosci przejechal 80000 km moge wyrazic zadowolenie z exploatacji tego pojazdu, jaka cena takie auto, jest ok. Dardzo dobre auto, może być. Jest ok, bardzo dobry, takie sobie auto , ducato to typowy wół roboczy, tani w eksploatacji .

 Is good, jest okmałe spalanie. Samochód posisdam od 2dni, za nieduże pieniądze to niezły samochód rdzewieje tak samo szybko jak mercedesy, ale jest dużo tańszy, nienajgorszy samochód za niewielkie pieniądze. Jest bardzo dobry i ekonomiczny tani w utrzymaniu, jest ok bardzo dobry. Jest ok , fiat jest ok, jest ok, dukato camper.

 Fajny dostawczak, jest ok, w tej kategorii cenowej nie ma żadnych rywali. Jestem zadowolony, taki sobie ten siat po 150 co chwile sie kojdzi, nic dodać za te pieniądze. Praktyczny samochod, jest ok. Fiat jest ok.
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika FIAT DUCATO

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

który udost´pnia instrukcj´ nieodpatnie uytkownikom pojazdów samochodowych marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia do korzystania w celu zaspokojenia potrzeb wasnych zwiàzanych z uytkowaniem wyej wymienionych pojazdów. Inny sposób wykorzystania instrukcji, w szczególnoÊci w celach zarobkowych, wymaga pisemnej zgody Fiat Auto Poland S. OBS¸UGA I TROSKA SPIS DANE W RAZIE AWARII LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO WYPOSA°ENIE SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA SAMOCHODU I KOMUNIKATY Szanowni Pastwo! Dzi´kujemy za wybór Fiata i gratulujemy trafnego zakupu Fiata Ducato. Przygotowana przez nas Instrukcja umoliwi oceniç jakoÊç tego samochodu. Zalecamy przeczytaç wszystkie jej rozdziay przed przygotowaniem si´ do pierwszej jazdy. Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i ostrzeenia, których przestrzeganie pomoe w peni wykorzystaç walory Waszego samochodu. Przypominamy ponadto, e samochód moe zostaç poddany cakowitemu recyklingowi; jeeli Wasz Fiat Ducato b´dzie musia byç zomowany, firma umoliwi poddanie zuytego samochodu odpowiedniej obróbce ekologiczne zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami legislacyjnymi. Dla Êrodowiska naturalnego korzyÊç jest podwójna: nic si´ nie traci i nie rozprasza, a jednoczeÊnie zmniejsza si´ zuycie surowców. Zaleca si´ uwanie przeczytaç ostrzeenia i zalecenia, poprzedzone symbolami: odnoszàce si´ do bezpieczestwa osób odnoszàce si´ do integralnoÊci samochodu odnoszàce si´ do ochrony Êrodowiska W zaàczonej Ksiàce gwarancyjnej podane sà ponadto usugi jakie Fiat oferuje swoim Klientom: potwierdzenie wykonania przeglàdów okresowych i wymian oleju. zakres usug dodatkowych zarezerwowanych dla Klientów Fiata. °yczymy miej lektury i szcz´Êliwej podróy! W Instrukcji obsugi opisane sà wszystkie wersje Fiata Ducato, dlatego naley wziàç pod uwag´ tylko informacje, które odnoszà si´ do wyposaenia, silnika i wersji przez Pastwa nabytej...
  Know our Partners   Najczęściej zadawane pytania   Skontaktuj się z Karolinstruckje   Ostatnie wyszukania
Ostatnie uzupełnienia
  Mapa strony
Marki rozpoczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Karolinstruckje - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.